Påkörningsskydd

För att skydda truckar och egendom som inte ska skadas från maskiner bör du köpa påkörningsskydd. De placeras ut för att skydda och förvarna för ställningar och byggnader för att undvika krockar och olyckor. Här kan du läsa mer om var du kan köpa påkörningsskydd på denna sida samt om olika pallställsregler.

Vad är påkörningsskydd?

Påkörningsskydd behövs för att skydda ställningar, möbler, lådor och annat från att bli skadat eller överkört av olika fordon. Det finns specifika skydd för industri och lager som är i skrälla färger för att synas tydligt för passerande i exempelvis lagerlokaler. Det kan även förekomma skydd för trottoarkanter och rabatter utomhus.

Bild från pk-produkter.se

Köp olika påkörningsskydd

Det finns olika varianter för att skydda hörn och ställningar från att folk kör in ibland annat kanter med truckar och tunga maskiner. Det finns både påkörningsskydd utomhus och inomhus. Du kan även hitta i olika butiker skydd som fästes på väggar eller runt hörn, men även portabla skydd som du kan förflytta till de platser där det är störst risk för olyckor.

Tre tips på butiker

PK-Produkter

Denna butik har olika varianter av denna typ av skydd. Du kan bland annat hitta påkörningsskydd för vägg och mängder med olika stolpar i olika storlekar och färger som kan placeras ut på golv för att visa tydligt påkörningsskydd för truck. De har ett stort utbud av skydd för olika behov och har rimliga leveranstider med snabb leverans för sina beställningar.

Runelandhs

På Runelandhs säljer de kontorsmöbler, utrustning och inredning för industri, kontor och lager. En del av utbudet är deras skydd mot påkörning och du kan hitta stolpar, räcke, pollare, farthinder med mera. Flera av produkterna är gjorda betong och i plåt för att vara motståndskraftiga mot en kraftig smäll ifrån exempelvis en truck. Runelandhs levererar smidigt via deras e-handel.

MoveTech

Du kan köpa skyddsräcken och skydd för pallställ hos MoveTech. De har lång erfarenhet av tung materialhantering för industri, kontor och lager. De samarbetar med stora välkända företag och gör en behovsanalys hos de kunder som efterfrågar det, för att komma med förslag på vilka typer av skydd som kan behövas på arbetsplatsen för arbetsmiljösäkerhet.

Pallställ – regler

Då det framförallt krävs påkörningsskydd på grund utav större risk för olyckor är vid transport av lastpallar med truck. Truckolyckor är den främsta arbetsplatsolyckan på ett lager och det är hundratals personer som skadar sig varje år. Det är Arbetsmiljöverket som reglerar vad det finns för krav på pallställ och pallsäkerhet. Ta reda på vilka pallställs-regler det finns och investera i rätt skydd för säkerheten på din arbetsplats. Det kom relativt nyligen en ny lag som reglerar arbetsplatsens utformning och tar bland annat upp att ett pallställ ska vara säkrat. Finns det risk för ras eller förhöjd risk att köra på ett pallställ måste det finnas påkörningsskydd. Du kan läsa mer om denna lag hos Arbetsmiljöverket i AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning.