Arbetsskydd

På många arbetsplatser kan det vara krav på att det ska finnas arbetsskydd. Att det ska finnas arbetsskydd kan bland annat innebära skyddsutrustning för personal, men även annan utrustning som ska finnas i lokalerna, exempelvis första hjälpen kit. På denna sida kan du läsa mer om vilken typ av utrustning som en arbetsplats bör ha beroende på bransch med hjälp utav en checklista.

Köp olika arbetsskydd

En arbetsplats kan behöva inventera behovet av att ha arbetsskydd på plats på grund utav arbetsmiljön, men det är även till för personalens säkerhet. Ett smidigt sätt att se till att det finns på plats är att ta del av listan nedan och handla allt på ett och samma ställe. Det finns flera butiker som inriktar sig på att sälja skyddsprodukter och arbetsskydd. Ett av dessa är PK Produkter som har expertis inom skyddsprodukter så som förbrukningsvaror, emballage, vätskehantering för miljöfarliga produkter och mycket mer. Genom att köpa arbetsskydd hos PK Produkter som är en specialiserad butik inom säkerhetsområdet kan du känna dig betryggad med att det är produkter som håller hög standard. Det finns även andra typer av butiker som Jula, Bauhaus och XL-Bygg som har egna varumärken och välkända varumärken med handskar, hörselskydd och annat.

Checklista för arbetsskydd

Utrustning Syfte För vem? Checklista

Första hjälpen utrustning

Alla arbetsplatser bör ha första hjälpen kit med bandage, plåster, ögonskölj, förband, sårtvätt och tydliga instruktioner med bilder. De bör sitta uppe på väggen som alla i personalen kan ta del av.

Alla arbetsplatser

Andningsskydd

Dessa skydd ska skydda mot föroreningar. Det finns tre olika varianter; korttids-/halv-/helmask beroende på behov av skydd för näsa, mun och haka. Läs mer om de olika varianter på vår sida om andningsskydd.

De som utsätts för damm, rök, gas, ånga, bakterier.

Hörselskydd

Det ska skydda mot höga ljud. Det finns olika varianter som öronproppar, hörselkåpa och hörselbåge.

Enligt Arbetsmiljöverket bör anställda som utsätts för 80 decibel och högre under 8 timmars arbetsdag få tillgång till hörselskydd. Det är krav på om det är över 85 decibel, och om högsta ljudnivån är 115 decibel och över. Det finns appar i telefonen som kan mäta bullervärdet i decibel, dB(A) om du är osäker vad som gäller på din arbetsplats.

Nöddusch

Nöddusch behövs för att skölja av ögon som påfrestas av starka kemikalier och behöver akut rengöring. Det finns bland annat väggmonterade kombiduschar för kropp och ansikte, specifika ögonduschar som är portabla, monterade ansikts- och ögonduschar, ögonskölj med mera.

Ögondusch ska finnas tillgängligt för arbetsplatser där det finns risk för stänk av farliga ämnen. För de arbetsplatser som det finns risk för brand i kläder och att få större mängd farligt ämne över kroppen måste det finnas nöddusch.

Skyddsoverall

En helkroppstäckande overall i plast eller annat skyddande material.

Skyddar mot damm, kemikalier och sanering.

Ögonskydd

För att skydda mot ögonskador med skyddsglasögon. Tänk på att välja en passform och utformning som passar för arbetsuppgifterna så de sitter bra hela arbetsdagen.

Passar för de som exponeras mot splitter, giftiga ämnen och UV-ljus.

Fallskydd

Ett fallskydd är ett arbetsverktyg som är till för att skydda mot fall på högre höjder. Det kan bland annat innebära en fallskyddskorg för truckar. Här kan du läsa mer om fallskydd.

För de som arbetar på en höjd högre än 2 m då det räknas som hög fallrisk.

Arbetshandskar

För att skydda händerna för slitage. Finns i lite olika varianter som har olika bra andningsförmåga och som skyddar olika mycket. Olika handskar har olika skyddsnivå inom 3 kategorier; Lätt-, medel- och hög risk.

För de som utsätts av farliga kemikalier, jobbar med fysiskt krävande arbete med tunga lyft, livsmedel med flera.

Personlig skyddsutrustning

Det finns både arbetsskydd som finns till för alla på en arbetsplats och sedan finns personlig skyddsutrustning. Olika typer av personlig skyddsutrustning skulle kunna vara skyddskläder, skyddshandskar eller andningsskydd. Här kan du kan läsa mer om olika typer av andningsskydd som passar för din arbetsmiljö. Vanliga arbetskläder räknas inte som personlig skyddsutrustning då de inte är tänkta för att skydda personen säkerhetsmässigt. Vill du läsa mer om personlig skyddsutrustning och vilket ansvar arbetsgivaren har för arbetsmiljön kan du läsa Arbetsmiljöverkets artiklar om detta.