Brandsäkert skåp för kemikalier

För att skydda värdefulla eller farliga föremål måste man använda sig av brandskåp, brandsäkra skåp eller brandsäkra kemikalieskåp. Dessa typer av industriskåp säkerställer att de föremål du förvarar är skyddade mot brand, stötar och vatten. Dessa skåp är speciellt designade för att säkerställa att de föremål som lagras är säkra och att de omgivande förhållandena är brandsäkra.

Köp brandskåp från en professionell leverantör

Det finns många typer av brandsäkra skåp för kemikalier att välja mellan. De mest populära varianterna är stålskåp som är försedda med lås, luftventiler och brandbegränsande konstruktioner. När det gäller storlekar, kan kemikalieskåp i olika storlekar hittas hos flera olika leverantörer. Man kan även hitta brandsäkra kemikalieskåp som passar specifika behov, till exempel för förvaring av tempererade kemikalier. I de flesta fall är det bäst att köpa brandsäkra skåp för kemikalier från en professionell leverantör så att man kan vara säker på att de uppfyller de senaste säkerhetskraven.

JiWa erbjuder ett brett utbud av brandsäkra skåp för förvaring av kemikalier och gaser. Deras skåp har konstruerats för att bemöta de högsta branschstandarderna, så att man kan vara säker på att föremålen som lagras där är trygga och skyddade. Skåpen erbjuds i olika storlekar, så att man kan välja en som passar just ens egna behov.

JiWa:s brandskåp har många funktioner som gör att de är säkra. Alla skåp är försedda med en förseglad låsning för att säkerställa att innehållet är säkert. Dessutom har de brandskyddande konstruktioner, luftventiler för att förhindra överhettning och en indikeringslampa som lyser när skåpet öppnas eller stängs.

För att ytterligare förbättra brandsäkerheten erbjuder JiWa också ett stort utbud av tillbehör till skåpen. Dessa inkluderar brandskyddande lås och säkerhetsventiler som möjliggör övervakning av temperaturen inuti skåpet. Det finns även brandskyddande extrautrustning som till exempel tätningsringar och gasventiler som är speciellt utformade för att skydda innehållet mot brand eller för att uppfylla de speciella kraven för gasförvaring.

Bild från jiwa.se

Säkerhetsfunktioner i ett brandsäkert kemikalieskåp

Ett brandsäkert kemikalieskåp är speciellt utformat för att skydda farliga kemikalier som utgör en brandrisk. Skåpet har en rad säkerhetsfunktioner som hjälper till att hålla användarna säkra. Det vanligaste säkerhetsutrustningen inkluderar automatiska brandlås, brandsäkra dörrar och tätningar, skyddande filter och översvämningar, larm och överhettningsskydd. Dessa funktioner är till för att säkerställa att skåpet inte läcker, överhettas eller annars flyter ut kemikalier.

Garantera brandsäkerheten

För att garantera brandsäkerheten i ett brandskåp är det viktigt att följa anvisningarna som är tillgängliga från skåpets tillverkare. Det är också viktigt att kontrollera att alla lås och hänglås fungerar, att alla säkerhetsregler följs, att skåpet är uppfyllt av lämpliga brännbara produkter och att det följer riktlinjerna för brandbekämpning. Det är också viktigt att kontrollera att skåpet är korrekt installerat och att det har aktuella certifikat som bevisar att det motsvarar de aktuella brandsäkerhetsreglerna.

Regler för förvaring av brandfarliga ämnen

För att hantera brandfarliga och explosiva varor krävs oftast ett tillstånd från MSB (som du kan läsa mer om i deras handbok från 2019, "Tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor"). En föreståndare måste utses som vanligtvis är firmatecknaren eller någon som företräder företaget. För ytterligare information om de lagar som tillämpas kan man läsa Arbetsmiljöverkets guide "Regler för brandfarliga varor".

Fördelar med att använda ett brandsäkert kemikalieskåp

Ett brandsäkert kemikalieskåp är ett utmärkt verktyg för att förvara farliga ämnen. Det ger dig extra skydd mot brand och innehåller en rad olika funktioner som ger dig den skyddsnivå som du behöver. Fördelarna med att använda ett brandsäkert kemikalieskåp inkluderar:

  • Skydd mot brand. Ett brandsäkert kemikalieskåp är konstruerat för att motstå höga temperaturer som kan orsakas av en brand. Det kommer att hålla säkert innehållet, vilket ger extra skydd för dig och dina ägodelar.
  • Hög säkerhet. Ett brandsäkert kemikalieskåp är utrustat med olika säkerhetsfunktioner som lås och andra mekanismer som förhindrar oönskad åtkomst.
  • Organiserade förråd. Du kan enkelt organisera och hitta de farliga ämnen som du har lagrat i skåpet. På så sätt kan du undvika att hantera kemikalier som inte är lämpliga för ändamålet.

Ett brandsäkert kemikalieskåp kan garantera en brandsäker förvaring av farliga kemikalier och andra ägodelar. Därför är det ett mycket användbart verktyg för att hålla ditt hem och din arbetsplats säkra.