Förvaringsskåp industri

Industriskåp är en nödvändig säkerhetsutrustning som framför allt industriföretag bör ha för att förvara brandfarliga produkter. Med förvaringsskåp som är anpassade för industri kan du säkerställa en säker hantering av brandfarligt material samt skydda annat material och ägodelar skyddas mot exempelvis brand eller andra skadliga förhållanden. I den här artikeln kommer vi att diskutera de olika typerna av industriskåp samt deras fördelar och nackdelar.

Fördelar med industriskåp

Industriskåp är robusta, säkra och stilrena skåp som används för att skydda känsliga saker, såsom elektronisk utrustning, gasoltuber, kemikalier, batterier och annat som kan vara brandfarligt. Med ett industriskåp får du en hög grad av skydd och säkerhet. De är tillverkade av högkvalitativa material och är konstruerade för att hålla länge. Industriskåp är också låsbara och kan skydda dina ägodelar från stöld och skador. Bra förvaringsskåp för industri är också smidiga och enkla att öppna och stänga.

Kemikalieskåp / miljöskåp

En robust och säker enhet som används för att förvara farliga ämnen. Kemikalieskåp är speciellt utformade för att skydda mot brand, explosioner, läckage och stöld. Dessa enheter är vanligtvis låsbara och görs av högkvalitativa material för att uppnå optimal skydd.

Läs mer om säker kemikaliehantering.

Bild från jiwa.se

Gasolskåp

Ett gasolskåp är ett robust och säkert skåp som används för att skydda och förvara gasoltuber och andra brandfarliga produkter. Gasolskåpet är speciellt utformat för att skydda mot brand, explosioner, läckage och stöld. Det är ofta låst och byggt av högkvalitativa material för att uppnå den högsta nivån av säkerhet.

Bild från jiwa.se

Brandskåp

För att säkerställa att värdefulla eller farliga föremål är skyddade mot brand, stötar och vattenskador bör man använda brandskåp. Dessa skåp är konstruerade för att garantera att föremålen som förvaras hålls säkra och att deras omgivning är brandsäker. Används ofta för brandsäker förvaring av kemikalier.

Bild från jiwa.se

Batteriskåp

En skyddsanordning som används för att skydda batterier mot skador som kan uppstå på grund av överspänningar, överströmningar och överhettning. Ett batteriskåp ger också skydd mot hot som fukt och vatten från utsidan. För att uppfylla de nationella och internationella säkerhetskraven så är användandet av ett batteriskåp vanligtvis obligatoriskt.

Bild från jiwa.se

Regler för förvaring av kemiska riskkällor

Arbetsmiljöverket har fastställt regler för förvaringsskåp inom industri som ska främja en säker och hälsosam arbetsmiljö. Här är några av de viktigaste reglerna:

  • Förvaringsskåp ska vara stabila, säkra och lämpligt utformade för att förvara de föremål som är avsedda för skåpet.
  • Förvaringsskåp ska vara låsbara för att skydda föremålen mot stöld och obehörig åtkomst.
  • Förvaringsskåp ska placeras på ett säkert ställe där de inte utgör en risk för olyckor eller hinder för räddningstjänsten vid en nödsituation.
  • Skåpens placering och utformning ska ta hänsyn till ergonomi och arbetsmiljöaspekter, exempelvis genom att undvika tunga lyft eller att skåpen står i vägen för arbete.
  • Förvaringsskåp ska regelbundet inspekteras och underhållas för att säkerställa att de är i gott skick och fungerar som de ska.

Dessa regler är dock inte heltäckande och det finns fler aspekter att ta hänsyn till beroende på specifika arbetsmiljöförhållanden och riskbedömningar. Det är därför viktigt att konsultera Arbetsmiljöverkets regler och rekommendationer, samt andra relevanta källor och experter inom området.