Guide: Byggnadsställningar / Byggställningar

Varje projekt kräver rätt utrustning och rätt förutsättningar för att det ska kunna utföras ordentligt och framför allt säkert. Vid arbeten som ska utföras på fasad eller tak är det extra viktigt att tänka på den säkerhet som krävs vid arbeten ovanför marknivå. En stege kan vara direkt farlig att använda – därför rekommenderas du alltid att använda en byggställning / byggnadsställning för att tillgodose ditt säkerhetsbehov vid denna typ av arbeten. Här får du den information som du behöver kring olika typer av byggställningar.

Ramställning vs modulställning

Det finns framför allt två olika sorters byggnadsställningar på marknaden; ramställningar och modulställningar. För att exemplifiera skillnaden mellan de båda kommer vi att använda oss av leverantören MonZon som har tillhandahållit byggställningar till både privatpersoner och företag i flera generationer. MonZon-ställningar är väletablerade på den svenska marknaden och är ett varumärke som är välkänt inom branschen.

Ramställning i aluminium

En ramställning består av förmonterade gavlar, så kallade ramar. Dessa har fasta nivåer och förutbestämda standardmått. Ramställningar från MonZon är tillverkade i aluminium – ett stabilt och återvinningsbart material som har en väldigt låg vikt. Tack vare att dessa aluminiumställningar väger så pass lite är de enkla att hantera, montera och transportera. Generellt sett brukar dessa också anses ha ett högt andrahandsvärde. En byggställning i aluminium kan kosta mer, men är definitivt värd sitt pris om du ofta behöver montera upp och ner eller förflytta byggnadsställningen mellan olika platser. Ramställningar kan köpas i stål hos andra leverantörer.

Modulställning som byggnadsställning

Modulställningar består, till skillnad från ramställningen, inte av färdigmonterade gavlar. På en modulställning behöver gavlarna monteras ihop på egen hand. En byggställning av denna modell går att justera på fler sätt; dels för att bredda plattformarna, men också för att justera dess höjd. På monzon.se finns modulställningar i både stål och aluminium, men byggnadsställningar i stål klarar i regel högre lastklasser. En modulställning tar däremot längre tid att montera upp och ned och en byggnadsställning i stål väger givetvis mer än vad en i aluminium gör. Om du däremot ska ha din ställning monterad på samma ställe över en längre tid kan det vara bra att investera i en modulställning.

Byggställning med eller utan hjul

Byggnadsställningar finns både med och utan hjul. Beroende på ditt behov och dina förutsättningar kan det finnas fördelar med den ena eller den andra. Här får du tips på vad du ska ta i beaktning när du står i valet och kvalet mellan de olika alternativen.

Byggställning på hjul

En byggställning på hjul brukar kallas för rullställning och funkar bra på plant och hårt underlag. Den kommer till sin fulla rätt i projekt som kräver förflyttning av ställningen under arbetets gång. En byggställning på hjul kan alltså vara ett alternativ för den som inte vill behöva ägna sig för mycket åt upp- och nedmontering. Det kräver dock som sagt att ställningen står på ett hårt och plant underlag.

Byggnadsställning utan hjul

Om ställningen behöver stå på ett lutande eller ojämnt underlag är det bättre att använda sig av en byggnadsställning utan hjul. Benen på byggnadsställningar går att justera i höjdled och det är idag möjligt att få en stabil arbetsplats oavsett underlag. Om ställningen behöver flyttas ofta bör du fundera på vilket material och vilken modell du vill använda; en ramställning eller en modulställning? I aluminium eller i stål?