Skåp för kemikalier

Kemiska ämnen och kemikalier är något som används inom många olika branscher, såsom laboratorier, livsmedels- och läkemedelsindustrin. För att säkerställa säkerheten och att säkerställa att miljö- och hälsofaror minimeras är det viktigt att använda särskilda miljöskåp eller kemikalisekåp för säker förvaring. Här får du information om kemikalieskåp (eller kemskåp eller miljöskåp, som de också kallas).

Vad är ett kemikalieskåp?

Ett kemikalieskåp utgör en robust och säker förvaringsenhet som används för att skydda material som kallas farligt gods. Utformade specifikt för att stå emot brand, explosioner, läckage och stölder, är dessa skåp ofta försedda med lås och konstruerade av högkvalitativa material för att säkerställa maximal skyddsnivå.

Förvaringsbehovet varierar beroende på materialtyp, och det finns flera olika varianter av kemikalieskåp tillgängliga. Till exempel kräver olika farliga kemikaliekategorier, som brännbara, giftiga eller ätbara ämnen, specifika typer av kemikalieskåp. För att inte bara garantera användarsäkerhet utan även skydda miljön, finns också specialdesignade miljöskåp som förhindrar kemikalieutsläpp. Läs mer om förpackningar för farligt gods i vår dedikerade artikel.

Olika skåp för kemikalier

Brandsäkra varianter

Brandsäkra kemikalieskåp är en säker förvaringsenhet speciellt utformad för att skydda farliga material från brand, explosioner, läckage och stöld. De är vanligen försedda med lås och tillverkas av högkvalitativa material som ska säkra maximal säkerhet.

Miljöskåp

Miljöskåp är särskilt utformade för förvaring av frätande vätskor, brandfarliga ämnen och gasflaskor. Dessa skåp hjälper till att hålla olika kemikalier åtskilda och säkra för miljön.

Syraskåp

Syraskåp är designade för förvaring av syror och frätande ämnen. Dessa skåp har speciella egenskaper för att skydda mot syror och uppfylla säkerhetsstandarder.

För att garantera optimal säkerhet är det viktigt att använda rätt typ av industriskåp för förvaring av farliga material.

Bild från jiwa.se

Förvaring av större mängder kemikalier

Om du har stora mängder kemikalier eller jobbar i en känslig miljö, är det rekommenderat att du använder ett brandklassat kemskåp som är godkänd enligt SS-EN 14470-1. Standarden innebär att skåpet har brandklass 30, 60 eller 90 och överensstämmer med MSB:s rekommendationer när det gäller ei30- och ei60-avskiljning.

Dessa brandklassningar visar hur lång tid skåpet klarar av att stå emot en brand, samtidigt som personer som befinner sig i området kan få utrymning och brandmännen mer tid att ta kontroll över situationen. För kemikalier som inte är brandfarliga men som är giftiga, är ett miljöskåp det bästa alternativet för att undvika spill och för att säkerställa rätt ventilation.

Säkerhetsföreskrifter

Kemiska ämnen och kemikalier kan vara farliga om de inte hanteras på rätt sätt. För att säkerställa säkerheten och minska riskerna för olyckor eller miljöfara bör man alltid använda kemikalieskåp. Om du använder ett kemskåp bör du alltid följa dessa säkerhetsföreskrifter:

  • Se till att skåpets dörr stängs ordentligt vid alla tillfällen. Det är viktigt att den är säkert låst för att undvika att kemikalier kommer ut.
  • Placera skåpet på en stabil yta, så att det inte kan falla eller välta.
  • Förvara endast godkända kemikalier i skåpet. Detta bör godkännas av din arbetsgivare.
  • Kontrollera periodvis att ventilationen inte är blockerad.
  • Se till att skåpet inte överhettas. För att undvika detta bör skåpet placeras bort från värme och direkt solljus.
  • Se till att det finns brandvarnare i närheten av skåpet.
  • Se till att skåpet är märkt med lämpliga farosymboler.

Mer information finns hos Arbetsmiljöverket, MSB, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.