Kemikalieskåp & miljöskåp

Kemiska ämnen och kemikalier är något som används inom många olika branscher, såsom laboratorier, livsmedels- och läkemedelsindustrin. För att säkerställa säkerheten och att säkerställa att miljö- och hälsofaror minimeras är det viktigt att använda särskilda miljöskåp eller kemikalisekåp för säker förvaring. Här får du information om kemikalieskåp (eller kemskåp eller miljöskåp, som de också kallas).

Vad är ett kemikalieskåp?

Ett kemikalieskåp är en robust, säker förvaringsenhet som används för att förvara och skydda farliga material. Kemikalieskåp är speciellt utformade för att skydda mot brand, explosioner, läckage och stöld. De är ofta låsbara och byggda av högkvalitativa material för att uppnå den högsta nivån av skydd.

Det finns olika typer av kemikalieskåp, beroende på vilken typ av material som ska förvaras. För exempel kemiska riskkällor som brännbara, ätbara eller giftiga ämnen kräver olika typer av kemikalieskåp. Det finns även miljöskåp som är specialdesignade för att skydda kemikalier från att läcka ut i miljön.

Brandsäkra kemikalieskåp

Brandsäkra kemikalieskåp är en säker förvaringsenhet speciellt utformad för att skydda farliga material från brand, explosioner, läckage och stöld. De är vanligen försedda med lås och tillverkas av högkvalitativa material som ska säkra maximal säkerhet. Hos JiWa finns brandsäkra kemikalieskåp i ett stort utbud som är speciellt anpassade för att skydda farliga material som brännbara, ätbara eller giftiga ämnen.

För att skydda farliga material från att läcka ut i miljön erbjuder JiWa även miljöskåp som är speciellt designade för detta ändamål. Dessa skåp är försedda med ett skydd mot läckage och har ett speciellt luftfilter som förhindrar att damm och föroreningar tränger in.

För att garantera optimal säkerhet är det viktigt att använda rätt typ av industriskåp för förvaring av farliga material.

Bild från jiwa.se

Förvaring av större mängder kemikalier

Om du har stora mängder kemikalier eller jobbar i en känslig miljö, är det rekommenderat att du använder ett brandklassat kemskåp som är godkänd enligt SS-EN 14470-1. Standarden innebär att skåpet har brandklass 30, 60 eller 90 och överensstämmer med MSB:s rekommendationer när det gäller ei30- och ei60-avskiljning.

Dessa brandklassningar visar hur lång tid skåpet klarar av att stå emot en brand, samtidigt som personer som befinner sig i området kan få utrymning och brandmännen mer tid att ta kontroll över situationen. För kemikalier som inte är brandfarliga men som är giftiga, är ett miljöskåp det bästa alternativet för att undvika spill och för att säkerställa rätt ventilation.

Säkerhetsföreskrifter för kemskåp

Kemiska ämnen och kemikalier kan vara farliga om de inte hanteras på rätt sätt. För att säkerställa säkerheten och minska riskerna för olyckor eller miljöfara bör man alltid använda kemikalieskåp. Om du använder ett kemskåp bör du alltid följa dessa säkerhetsföreskrifter:

  • Se till att skåpets dörr stängs ordentligt vid alla tillfällen. Det är viktigt att den är säkert låst för att undvika att kemikalier kommer ut.
  • Placera skåpet på en stabil yta, så att det inte kan falla eller välta.
  • Förvara endast godkända kemikalier i skåpet. Detta bör godkännas av din arbetsgivare.
  • Kontrollera periodvis att ventilationen inte är blockerad.
  • Se till att skåpet inte överhettas. För att undvika detta bör skåpet placeras bort från värme och direkt solljus.
  • Se till att det finns brandvarnare i närheten av skåpet.
  • Se till att skåpet är märkt med lämpliga farosymboler.

Mer information finns hos Arbetsmiljöverket, MSB, Naturvårdsverket och Kemikalieinspektionen.