Lastsäkring: Säker transport av din last

Att säkra lasten på bilen eller på en släpvagn är en viktig uppgift när något ska lastas och fraktas. Oavsett om du kör privat eller för företag är korrekt lastsäkring avgörande för en säker resa. En väl säkrad last minskar risken för olyckor och skador på både fordonet, lasten och andra i trafiken. Här får du information om korrekt lastsäkring, fördelar med spännband och spännremmar samt tips om hur de används. .

Korrekt lastsäkring

För att undvika olyckor och skador på släpvagnen eller lasten, är det viktigt att säkra lasten korrekt. Här är några tips:

 1. Kontrollera släpvagnens maximala lastkapacitet och lasta inte mer än vad som rekommenderas.
 2. Använd rätt typ av spännband, spännremmar eller rep av hög kvalitet för att säkra lasten. Se till att de är starka nog för att hålla lasten på plats och att de är korrekt dimensionerade för att passa både lasten och fordonet eller släpvagnen.
 3. Fäst spännbanden ordentligt runt lasten och släpvagnens räcken för att förhindra att lasten förflyttas under transport.
 4. Undvik att stapla lasten för högt för att undvika obalans och risk för att lasten faller av släpvagnen.
 5. Kontrollera lasten regelbundet under transport och justera spännremmarna om det behövs.

Risker med osäkrad last

En osäkrad last kan röra sig eller lossna under färd, vilket kan orsaka att släpvagnen välter eller lasten faller av och orsakar olyckor. Den påverkar också bilens köregenskaper negativt, ökar risken för att föraren tappar kontrollen och kan förvärra broms- och styrresponsen.

Transportstyrelsen finns mer information om, hur lastsäkring göras korrekt.

Spännband: Ett säkrare alternativ

Att använda ett spännband istället för rep är ett smart val när man ska säkra lasten på en släpvagn. Spännband är vanligtvis starkare än rep och har en högre dragstyrka. Dessutom är de mer slitstarka och tål högre belastning, vilket gör dem lämpliga för tunga och skrymmande laster. Spännband är mer flexibla än rep och kan justeras enklare för att passa olika typer av laster och släpvagnar. De är enkla att spänna och lossa, vilket sparar tid och gör lastningen och avlastningen smidigare.

Fördelar med ett spännband

 • Starka, slitstarka och har hög dragstyrka
 • Justerbara för olika typer av laster och släpvagnar
 • Lätta att spänna och lossa, vilket sparar tid

Bild från arno.eu

Spännremmar: Flexibla och anpassningsbara

Förutom spännband finns det också spännremmar som kan användas för att säkra lasten på en släpvagn. De är speciellt utformade för att hantera olika typer av laster. Spännremmar är ett effektivt verktyg för lastsäkring och fungerar på ett liknande sätt som spännband. De består av en rem av starkt material, som ofta är nylon eller polyester, och ett spänne som används för att dra åt spännremmen.

Fördelar med spännremmar

 • Flexibla och anpassade för olika typer av laster
 • Effektiva för att säkra oregelbundet formade objekt
 • Justerbara och har ett spänne för att dra åt remmen

Bild från arno.eu

Släp eller skåpbil för flyttning?

När det kommer till att välja mellan släp eller skåpbil för flyttning är det viktigt att överväga faktorer som mängden och typen av gods som ska flyttas, avståndet mellan den gamla och nya adressen, samt förarens körförmåga och erfarenhet. Båda alternativen har sina fördelar och nackdelar, och det är upp till var och en att avgöra vilket som passar bäst för deras specifika situation.

Släp

Släp är vanligtvis billigare att hyra än en skåpbil och kan vara ett bra alternativ för mindre flyttar eller när man behöver transportera enstaka större föremål. Dock kräver släp att man har en bil med dragkrok och ett släp kan vara svårare att manövrera och parkera på trånga platser än en skåpbil.

Skåpbil

Skåpbilar är generellt sett mer lämpliga för större flyttar eller när man behöver transportera många mindre föremål. De är mer bekväma att köra än bil med släp och kan bättre skydda föremålen under transporten. Nackdelen är att de vanligtvis är dyrare att hyra. Därutöver är det många som råkar lasta bilen för tungt utan att veta om det, och det kan bli dyrt om polisen stannar dig.

Ett smidigare alternativ till flytten kan vara att anlita en flyttfirma - då är du säker på att allt hanteras korrekt och att lasten säkras så dina egendomar inte går sönder.

Vanliga frågor & svar

Vilka krav ställs på tillräcklig lastsäkring?

Enligt direktiv från Transportstyrelsen måste lastsäkring garantera att lasten förblir orörlig och inte utgör en risk för skador på sig själv, människor, eller annan last under transporten. Säkringen bör vara dimensionerad så att den kan stå emot en framåtriktad kraft motsvarande 80 procent av lastens totalvikt. Läs mer om kraven för lastsäkring hos Transportstyrelsen.

Hur mycket tål ett spännband?

Ett spännbands kapacitet att tåla belastning definieras genom dess brottstyrka och surrningsstyrka där brottstyrkan beskriver den maximala kraften ett spännband kan uthärda innan det brister vilket oftast anges i kilonewton eller ton. Surrningsstyrkan är en indikator på hur mycket kraft spännbandet effektivt kan använda för att säkra lasten under transport och är vanligtvis hälften av brottstyrkan.

Hur hårt ska de dras åt?

Banden bör dras åt med en kraft som är tillräcklig för att säkert hålla lasten på plats under transport, men utan att skada lasten eller spännbandet självt. Den exakta kraften beror på typen av last, spännbandets kapacitet (surrningsstyrka), och transportförhållandena. Generellt sett bör de dras åt så att de är spända och lasten inte kan röra sig, men inte så hårt att det orsakar skada på lasten eller riskerar att överbelasta spännbandet.